ข้อควรระวังใน ! ”การติดตั้งหลังคาเมทัลชีท”


ข้อควรระวังในการติดตั้งเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีทนั้นนับว่าเป็นหลังคาที่มีปัญหารั่วซึมน้อยที่สุดเพราะหลังคาเหล็กเมทัลชีทจะมีความยาวที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่แผ่นจากสันจั่วไปจนถึงชายคา “ ถึงแม้ว่าข้อดีจะมีมาก แต่หากติดตั้งไม่ถูกวิธีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหายทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลาในการแก้ไข และสร้างความหงุดหงิดใจโดยใช่เหตุ


เรามาดูกันว่า "ข้อควรระวังในงานติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท" มีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกท่านสามารถสังเกตและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการติดตั้งความลาดเอียงของหลังคา

ความลาดเอียงของหลังคาควรมากกว่า 5 องศา ( หลังคาดี ต้องไม่มีน้ำไหลย้อนกลับ )

การใช้งานแผ่นเมทัลชีทแบบลอนมาตรฐาน ควรมีความลาดเอียงอย่างน้อย 5 องศา และควรมีความลาดเอียงเพิ่มขึ้นหากหลังคาที่ติดตั้งมีความยาวมาก หรือเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ หากเป็นทรงหลังคาจั่ว ทรงปั้นหยา หรือหลังคาบ้านทั่วไปจะไม่ค่อยพบปัญหานี้เนื่องจากมีความลาดเอียงของหลังคาเกิน 20 องศาถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่หรือ อาคารขนาดใหญ่ที่ใช้หลังคาประเภท Single Slope หรือ Double Slope แนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความลาดเอียงให้เหมาะสม หากน้ำระบายไม่ทัน อาจทำให้สิ่งของที่อยู่ด้านล่างเกิดความเสียหายได้
การระบายน้ำบนหลังคาเหล็กเมทัลชีท

การระบายน้ำบนหลังคาเหล็กเมทัลชีท ( ปล่อยให้น้ำไหลไป อย่าให้มีอะไรขวาง )

หลังคาเมทัลชีทนั้นสามารถทำองศาได้ต่ำมากๆ ถึง 5 องศา เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นแนวระนาบได้เลย แต่ลอนหลังคาบางประเภทอาจต้องใช้ความลาดเอียงเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่ล้นเกินความสูงของสันลอน เพื่อให้แน่ใจว่าหลังคาติดตั้งมาอย่างถูกต้อง การตรวจเช็กการระบายน้ำบนหลังคาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดย ต้องทดสอบให้แน่ใจว่าน้ำฝนจะสามารถไหลลงสู่ด้านล่างได้อย่างสะดวก และไม่รั่วซึมลงไปในอาคาร ก่อนทำฝ้าเพดาน ท่านอาจทำการฉีดน้ำบนหลังคาเพื่อทดสอบการระบายน้ำว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด วิธีนี้จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าหลังคาเมทัลชีทจะไม่รั่วซึมจนก่อให้เกิดความรำคาญใจ
ระยะแปที่เหมาะสม

ระยะแปที่เหมาะสม ( ระยะแปที่ดีต้องไม่ “ตกท้องช้าง” )

ระยะแปที่เหมาะสมจะได้