top of page

ขอ ! ฮาวทูลดความร้อนของหลังคาเหล็ก !

ลดความร้อนจากหลังคา (เหล็ก) . . . . . อย่างไรดี

อาคารบ้านเรือนที่อยู่ในสภาวะอยู่สบาย ก็คือ อาคารบ้านเรือนที่มีลมพัดผ่าน หรือมีการระบายอากาศในอาคาร รวมถึงมีการป้องกันหรือลดความร้อนจากหลังคาหรือผนัง

วิธีลดความร้อนของหลังคา

อาคารบ้านเรือนในสภาวะอยู่สบาย ก็คือ อาคารบ้านเรือนที่มีลมพัดผ่าน หรือมีการระบายอากาศในอาคาร รวมถึง มีการป้องกันหรือลดความร้อนจากหลังคาหรือผนัง เพราะอาคารโดนแดดเกือบทั้งวัน เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน 30-40 องศาเซลเซียส เมื่อแสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบหลังคา ซึ่งเป็นส่วนแรกและบนสุดของอาคารที่รับความร้อนจากดวงอาทิตย์

" โดยส่วนหนึ่งจะถูกสะท้อนออกไป (reflection) อีกส่วนหนึ่งจะถูกพัดพาโดยอากาศหรือลม (convection) และอีกส่วนหนึ่ง จะนำความร้อน (conduction) เข้าสู่ภายในตัวอาคาร ความร้อนจะเข้ามาในอาคารบ้านเรือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กันหลายปัจจัย "


ปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนของอาคารบ้านเรือน

1 วัสดุมุงหลังคา โดยปกติ หลังคาเหล็กเคลือบ มีผิวมันวาว จึงสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า หลังคากระเบื้อง ในเรื่องการดูดความร้อน หลังคากระเบื้อง จะอมความร้อนน้อยกว่า หลังคาคอนกรีต

2 เฉดสีหลังคา สีอ่อน หรือสีสว่าง จะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีเข้ม

3 รูปทรงหลังคา สำหรับหลังคาเหล็ก รูปทรงเพิงหมาแหงนจะมีมุมลาดเอียงต่ำกว่า 5 องศา ถ้าเทียบกับทรงหลังคาโค้ง ทำให้ค่าความร้อนมีความแตกต่างกันไม่มากนัก

4 ช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ ไม่ว่าจะเป็นบานเกล็ดระบายอากาศ (KS Louvre) หรือ ระบบหลังคาระบายอากาศ (KS Ventflow - Roof ventilation) หรือ หน้าต่าง ก็จะช่วยลดความร้อนในตัวอาคารได้

5 ฉนวนกันความร้อน จะช่วยลดความร้อน และดูดซับเสียงรบกวนได้อีกด้วย การติดตั้งมีทั้งแบบแผ่นพร้อมฉนวนสำเร็จรูปจากโรงงาน หรือ ไปติดตั้งแบบแยกที่หน้างาน ปกติฉนวนจะมีค่าการนำความร้อนต่ำ ทำให้การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารน้อยลง


หลังคากับฉนวนกันความร้อน

หลังคาที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน มีความสามารถในการช่วยลดความร้อนภายในตัวอาคารบ้านเรือน ทั้งยังช่วยในการดูดซับเสียงรบกวนได้อีกด้วย จากแผนภูมิจะเห็นว่า แผ่นหลังคาเมื่อติดฉนวน จะทำให้อุณหภูมิในอาคารเหลือเพียง 31 องศาเซลเซียส ทำให้หายร้อนไปได้เยอะทีเดียว


ช่วยลดความร้อนและดูดซับเสียง
ช่วยลดความร้อนและดูดซับเสียง

การถ่ายเทความร้อนของแผ่นหลังคา
การถ่ายเทความร้อนของแผ่นหลังคา

จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนที่มีต่ออาคารเกิดจากหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา เฉดสี และรูปทรงหลังคาที่ดี เพื่อให้หลังคาทำหน้าที่ให้การสะท้อนความร้อนและการพัดพาทิศทางของลม ล้วนส่งต่อความร้อนของอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้ การติดตั้งช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ และฉนวนกันความร้อน ก็จะช่วยลดความร้อนในตัวอาคารได้ดียิ่งขึ้นทำไมต้องเมทัลชีท

ดู 120 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page