top of page

5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

บ้าน คือ ความฝันของใครหลายๆ คน หากจะเริ่มต้นสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง บ้านหลังนั้นก็ควรมาจากไลฟ์สไตล์ ความชอบ และรสนิยมของเรา ในปัจจุบันการซื้อบ้านก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให่้ได้บ้านสำเร็จรูป และที่ดิน พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลย แต่ก็คงจะยังไม่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของเรามากนัก


หลายท่านจึงเลือกที่จะออกแบบบ้านเองเพื่อที่จะให้บ้านเป็นไปตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรามากที่สุด ก่อนการสร้างบ้านเราจึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายเรื่อง วันนี้เสริมไทจึงรวบรวมข้อมูล 5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน จะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ


5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

1. ที่ดิน

ที่ดินบางผืนอาจจะต้องมีการถมที่เพื่อปรับระดับให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะถมให้สูงกว่าถนน 50-80 เซนติเมตร และระยะเวลาที่เหมาะสมในการถมที่ดินอยู่ในช่วงหน้าแล้ง (ตั้งแต่เดือนธันวาคม - พฤษภาคม) เพราะจะทำให้การทำงานสะดวก ได้ดินที่แน่นมีคุณภาพ หากเริ่มต้นถมดินในหน้าฝนก็อาจจะทำให้ดินไหลได้


5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

2. ความต้องการพื้นฐานของครอบครัว

การสร้างบ้านไม่ควรเลือกแต่ความต้องการของเราแต่เพียงผู้เดียว เราควรพูดคุยถึงความต้องการของคนในครอบครัวเราด้วย ว่าเค้าต่้องการอะไร ทำอะไรบ้าง เช่น น้องชายชอบดูหนัง คุณพ่อชอบเล่นกีฬา คุณแม่ชอบอ่านหนังสือ รวบรวมข่้อมูลต่างๆ เอาไว้เพื่อที่จะจัดสรรพื้นที่ในบ้านให้เหมาะสมกับความต้องการคนในครอบครัวมากที่สุด


5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

3. ทิศทางบ้านและตำแหน่งของบ้าน

สร้างบ้านผิดทิศ ก็เหมือนเลือกคู่ชีวิตผิดคน เพราะการวางบ้านในทิศทางที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มาก และยังช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย แต่หากไม่สามารถวางบ้านในทิศทางต่างๆ ได้ ก็สามารถแก้ไขได้โดยการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้


5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

4. งบค่าใช้จ่าย/แบบบ้าน

การตั้งงบประมาณจะทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกแบบบ้าน ขนาดของบ้าน รวมถึงวัสดุที่จะเลือกใช้ในบ้าน ทำให้เราวางแผนการก่อสร้างได้ง่ายขึ้น และป้องกันปัญหางบบานปลายได้ในภายหลัง


5 ขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

5. เลือกบริษัทก่อสร้าง

ความน่าเชื่อถือของผู้ระับเหมาคือสิ่งแรกที่ต้องดู เราต้องแน่ใจว่าผู้รับเหมาจะไม่ทิ้งงานเรากลางคัน ควรเลือกผู้รับเหมาที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ช่องการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการตามงาน ผลงานของบริษัทผู้รับเหมาน่าเชื่อถือหรือไม่ ทำงานดีหรือไม่ เพราะผู้รับเหมาบางรายก็ก่อสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เจ้าของบ้านต้องมาตามซ่อมแซมบ้านภายหลังได้ค่ะ

ดู 14 ครั้ง

Comentarios


bottom of page