ก่อนซื้อเมทัลชีท . . . ต้องรู้อะไรบ้าง !


จะไปซื้อเมทัลชีทต้องรู้อะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันการหาซื้อแผ่นเมทัลชีทมาใช้งานสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น

โดยเฉพาะในปัจจุบัน

เจ้าของบ้านสามารถติดต่อสอบถามกับโรงงานผู้ผลิตได้โดยตรง

จะดีแค่ไหนถ้าช่างรู้สึกได้ว่า ท่านก็มีความรู้เรื่องเมทัลชีทเหมือนกัน?

ความท้าทายอยู่ตรงที่ว่า เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าจำนวนที่เราสั่งซื้อไปนั้น ครบถ้วนและใกล้เคียง กับจำนวนที่ต้องการใช้งานที่สุด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสั่งซื้อ

1.เมทัลชีทประเภทไหนที่เราต้องการใช้งาน?​

เมทัลชีทในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ

1.ลอนมาตรฐาน จับยึดด้วยสกรู (Bolt System)

ที่พบเห็นทั่วไปจะเป็นประเภทนี้ เช่น ลอน Standard ลอนตะเข็บคู่ กว้าง 76 ซม. ลอนกระเบื้อง CPAC หรือ ลอนสเปน กว้าง 76 ซม. และยังมีลอนผนัง ลอนลูกฟูก ลอนแผ่นฝ้า อีกหลายแบบ ท่านสามารถสอบถามรูปลอนและขนาดความกว้างของแผ่นเมทัลชีทได้โดยตรงที่โรงงานผลิตแผ่นเมทัลชีทนั้น ๆ

2.ลอนมาตรฐาน จับยึดแบบไม่ใช้สกรู (Boltless System)

กลุ่มนี้จะเป็นลอนมาตรฐานสำหรับงานโครงการ มีย่อยเป็น 2 กลุ่มคือ

2.1. จับยึดแบบไม่ใช้สกรู (Standard Boltless System) เช่นลอน Clip Lock กว้าง 70 ซม. ติดตั้งโดยการกดล็อคแผ่นเมทัลชีทเข้ากับขายึดด้านล่าง เหมาะกับงานที่ต้องการรีดแผ่นต่อเนื่องหลายสิบเมตร

2.2. จับยึดแบบไม่ใช้สกรูแล้วรีดประกบแผ่น (Standing Seam System) พัฒนามาจากรูปแบบแรก แต่รีดประกบแผ่นแทนการกดล็อคเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการรั่วซึมจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลผ่านท้องลอน

3.ลอนพิเศษสมัยใหม่ (Hiding Screw System)

จะเป็นลอนพิเศษซ่อนสกรู เช่นลอน Modern ท้องเรียบ ความกว้างแผ่นจะมีหลายแบบ เช่น ลอน SNAPLOCK กว้าง 30 ซม. ลอนญี่ปุ่น กว้าง 65 ซม. ลอนประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับอาคารสมัยใหม่ เพราะให้ความรู้สึก เรียบ หรู ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้น