top of page

แซนวิช (Sandwich)

5ลอนแซนวิช.jpg

แซนวิชแพแนล (Sandwich Panel) หลังคาที่ถูกต่อยอดมาจากพียูโฟม (PU FOAM) คุณสมบัติแบบเดียวกันแตกต่่างกันที่วัสดุปิดทับ แซนวิชแพแนล (Sandwich Panel) ชนิดนี้ถูกปิดทับด้วยเมทัลชีท เป็นได้ทั้งหลังคาและผนังที่มีความแข็งแรงสูง สามารถเพิ่มระยะห่างแปหรือโครงคร่าวได้มากกว่า 50% ทำให่้ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้าง แต่กลับได้หลังคาและผนังที่มีฉนวนกันความร้อนปิดทับด้วยวัสดุที่คงทนโดยไม่ต้องเพิ่มเงิน ​ วัสดุปิดทับแซนวิชแพแนล (Sandwich Panel) เป็นเมทัลชีทที่มีความหนาตั้งแต่ 0.23 มม. ขึ้นไป เลือกสีได้ตามที่ต้องการเหมาะสำหรับใช้ในอาคารที่มีเครื่องใช้ปรับอากาศหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดประกายไฟ อายุการใช้งานยาวนาน คงทนไม่หลุดล่อน ไม่มีรอยย่น ดูเรียบร้อยสวยงาม มีการรับประกันพียูโฟมไม่หลุดร่อนเป็นระยะเวลา 30 ปี 

ความหนาแน่นพียูโฟม
ความหนาพียูโฟม  
รูปแบบลอนเมทัลชีท 

วัสดุปิดทับ     

30-40 กก./ลบ.ม.
1 นิ้ว, 2 นิ้ว

มาตรฐาน 750
เมทัลชีทลอนฝ้า/ผนัง

วัสดุปิดทับแซนวิชพาแนล

วัสดุปิดทับแซนวิช (Sandwich) เป็นเมทัลชีทลอนฝ้า/ผนัง ความหนามีให้เลือก 0.23, 0.30, 0.35, 0.40, 0.47 มีความแข็งแรงมากที่สุด และใช้งานยาวนานมากที่สุด ถึง 30 ปี ใช้ได้ในพื้นที่ที่ความชื้นสูง สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่มีรอยย่นที่เกิดจากการเซ็ทตัวของเนื้อพียูโฟม

สีเมทัลชีท.jpg

COLOR CHART

เมทัลชีทสีสวย สด ทนนาน รับประกันสีซีดจางนาน 7 ปี

หลังคาแซนวิชคุณสูง ทนทาน นาน 30 ปี 

▪ แข็งแรง
   มีความแข็งแรงของแผ่นหลังคาเพิ่มขึ้นทำให้สามารถเพิ่มระยะห่างของแปที่รองรับแผ่นหลังคาได้
▪ ประหยัดเวลา
   และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากติดตั้งเสร็จในขั้นตอนเดียว​
▪ ป้องกันความร้อนได้ดี
   สามารถลดความร้อนของหลังคาได้ 15°C ถึง 35°C
▪ ทนต่อกรด ด่าง ความชื้นได้ดี
   และไม่ซับน้ำ ปลอดภัยจากมด มอด ปลวก และแมลงต่างๆ​
▪ ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ดี
   สามารถลดเสียงจากภายนอกได้ 20 dB-40 dB ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร การเลือกใช้หลังคาและผนังในแต่ละรุ่น
▪ ความหนา
   มีให้เลือกตั้งแต่ 25mm, 50mm และมีความหนาแน่นให้เลือกตั้งแต่ 30K-40K
​▪ เว้นชายแผ่นได้ตามต้องการ
   เพื่อป้องกันน้ำไหลผ่านเข้าไปในโฟม จึงต้องมีการแผ่นชายแผ่นเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลังคา
▪ ฉีดแน่นเต็มสันลอน
   ทั่วแผ่นหลังคาโดยไม่มีช่องว่าง ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกร่อนตัวหรือการควบแน่นรวมกันเป็นหยดน้ำ
▪ สวยงาม
   ต่อแผ่นได้โดยไร้รอยต่อ แผ่นดูสวยงามและแนบสนิท ระยะซ้อนแผ่นเหมือนแผ่นเมทัลชีททั่วไป
▪ ติดตั้งแบบสกรู
   สันลอนสูง 25 มม. ความกว้างใช้งาน 820 มม. เป็นระบบติดตั้งแบบยิงสกรู (Bolt Type)
▪ วัสดุปิดทับเป็นเมทัลชีท
   ไม่มีร่องตามแนวประกบแผ่น ทำให่้ช่วยป้องกันการรั่วไหลความร้อนจากด้านบนหลังคา

bottom of page