top of page

เกษตรพรค้ากระดาษ

project : เกษตรพรค้ากระดาษ

location : ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

product : เมทัลชีทสีอลูซิงค์, เหล็ก Bluescope, ลอน 760

size : -

Year : 2022


ดู 2 ครั้ง

Comments


bottom of page