สิ่งที่ควรระวังในการติดตั้งเมทัลชีท !!!


เมทัลชีท เสริมไท สตีลเวิคส์

ข้อควรระวัง !

ในการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท"

หลังคาเมทัลชีทนับว่าเป็นหลังคา

ที่มีปัญหารั่วซึมน้อยที่สุดเพราะหลังคาเหล็กเมทัลชีท

จะมีความยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่แผ่นจากสันจั่วไปจนถึงชายคา

ถึงแม้ว่าข้อดีจะมีมาก แต่หากติดตั้งไม่ถูกวิธี

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหาย

ทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลาในการแก้ไข

และสร้างความหงุดหงิดใจโดยใช่เหตุเรามาดูกันว่า "ข้อควรระวังในงานติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท" มีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณสามารถสังเกตและป้องกันปัญหาอันไม่พึงประสงค์ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆความลาดเอียงของหลังคาควรมากกว่า 5 องศา

(หลังคาดี ต้องไม่มีน้ำไหลย้อนกลับ)

การใช้งานแผ่นเมทัลชีทแบบลอนมาตรฐาน ควรมีความลาดเอียงอย่างน้อย 5 องศา และควรมีความลาดเอียงเพิ่มขึ้นหากหลังคาที่ติดตั้งมีความยาวมาก หรือ เป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติหากเป็นทรงหลังคาจั่ว ทรงปั้นหยา หรือหลังคาบ้านทั่วไปจะไม่ค่อยพบปัญหานี้ เนื่องจากมีความลาดเอียงของหลังคาเกิน 20 องศาถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่ หรือ อาคารขนาดใหญ่ที่ใช้หลังคาประเภท Single Slope หรือ Double Slope แนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความลาดเอียงให้เหมาะสมหากน้ำระบายไม่ทัน อาจทำให้สิ่งของที่อยู่ด้านล่างเกิดความเสียหายได้
การระบายน้ำบนหลังคาเหล็กเมทัลชีท

(ปล่อยให้น้ำไหลไป อย่าให้มีอะไรขวาง)

เพราะหลังคาเมทัลชีทสามารถทำองศาได้ต่ำมาก ๆ ถึง 5 องศา เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นแนวระนาบได้เลยแต่ลอนหลังคาบางประเภทอาจต้องใช้ความลาดเอียงเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่ล้นเกินความสูงของสันลอนเพื่อให้แน่ใจว่าหลังคาติดตั้งมาอย่างถูกต้อง การตรวจเช็กการระบายน้ำบนหลังคาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยต้องทดสอบให้แน่ใจว่าน้ำฝนจะสามารถไหลลงสู่ด้านล่างได้อย่างสะดวก และไม่รั่วซึมลงไปในอาคารก่อนทำฝ้าเพดาน ท่านอาจทำการฉีดน้ำบนหลังคาเพื่อทดสอบการระบายน้ำว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด วิธีนี้จะช่