top of page

ผลงานการติดตั้งหลังคาโค้งโดม อบต.ดอนทราย

📌ลูกค้าใช้หลังคาเมทัลชีทแผ่นตรง "ลอน5S-750 ความหนา 0.35 สีซิงค์"

📌ลูกค้าใช้หลังคาเมทัลชีทแบบโค้ง "ลอน5S-750 ความหนา 0.47 สีซิงค์"


ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page