ครอบมาตรฐาน (Flashing Detail Roof)

> ครอบมาตรฐาน (Flashing Detail Roof)

 

ครอบมาตรฐาน (Flashing Detail Roof) คือ แผ่นเมทัลชีทแบบเรียบที่ไม่มีลอนถูกดัดหรือพับขึ้นเพื่อใช้ปิดรอยต่อของหลังคาที่ไม่สามารถประกบกันได้ ช่วยในการป้องกันการรั่วซึมของหลังคาจากน้ำฝน และปิดโครงสร้างตามมุมต่างๆ ให้เรียบร่้อยสวยงาม สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

รูปแบบครอบมาตรฐานต่างๆ

ครอบสันตะเข้ Ridge Capping
ครอบผนังแบบเซาะช่อง End Wall Flashing
ครอบผนังแบบไม่เซาะช่อง End Wall Flashing
ครอบข้าง Gable TrimType