ร้านอาหารญี่ปุ่น บ้านเจ้าจุก โอกินาว่า จ.สมุทรสาคร

หน้าหลัก > ผลงานติดตั้งแซนวิชแพแนล > หลังคาและผนังร้านอาหารญี่ปุ่น บ้านเจ้าจุก โอกินาว่า จ.สมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

-

สถานที่ตั้ง

จ.สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์

แซนวิชแพแนลสีดำ 

แซนวิชแพแนลลายไม้วอลนัท 3 D

รูปลอน

-

สเปคผลิตภัณฑ์

-

ขนาดพื้นที่

-

ปี

2021

4.jpg
2.jpg